РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

28   березня   2016 р.                                                                         № 16-КП

Про початок  проведення в Рогівській

сільській  раді  перевірки передбаченої

Законом України «Про очищення влади»

посадових осіб місцевого самоврядування.

           Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 та абзацу шостого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні» :

 

1. Здійснити в Рогівській  сільській  раді заходи  з очищення влади (люстрації) шляхом проведення відповідної перевірки щодо:

Головного   бухгалтера   сільської  ради  Веренчук Людмили Миколаївни.

2. Встановити дату початку проведення перевірки даних осіб, передбаченої Законом України «Про очищення влади» - з 29 березня 2016 року.

 3. Працівникам сільської ради, які підлягають перевірці, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки, подати власноруч написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї.

4. Визначити уповноваженою особою за проведення заходів з очищення влади шляхом проведення відповідної перевірки – секретаря Рогівської сільської ради Добровольську Ганну Юріївну.

5. Секретарю сільської ради Добровольській Г.Ю. у терміни визначені законодавством України забезпечити:

5.1. оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб – сайті Рогівської сільської ради;

5.2. ознайомити  головного  бухгалтера  Рогівської   сільської  ради    з цим розпорядженням;

5.3. підготовку та подання до Міністерства юстиції України повідомлення про початок проходження перевірки ;

5.4. оформлення належним чином завірених копій документів та підготовку запитів до відповідних органів для перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

5.5. підготовку та подання сільському голові довідки про результати перевірки, передбачено Законом України «Про очищення влади»

5.6. приєднання матеріалів перевірки  посадової особи до особової справи, відносно якої проведено перевірку.

6. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування на офіційному веб-сайті Рогівської сільської ради.

7. Контроль за виконанням  даного розпорядження  залишаю за собою.  

 

 

 

Сільський голова                                                        Л.Д.Литвинюк