Повідомлення
про оприлюднення проектів рішень Рогівської сільської ради "Про місцеві податки і збори на 2020 рік"

          Рогівська сільська рада відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення  проектів рішення та аналізу регуляторного впливу:

 • Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Рогівської сільської ради на 2020 рік;
 • Про встановлення транспортного податку на території Рогівської сільської ради на  2020 рік;
 • Про встановлення плати за землю на території Рогівської сільської ради на 2020 рік;
 • Про встановлення єдиного податку на території Рогівської сільської ради на 2020 рік;
 • Про встановлення збору за місця для паркування  транспортних засобів на території Рогівської сільської ради на 2020 рік;
 • Про встановлення туристичного збору на території Рогівської сільської ради на 2020 рік;

            Вищезазначені  проекти рішення та положення з додатками до них  оприлюднениі на офіційному сайті Рогівської сільської ради : rogovasr@ukr.net  Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються на адресу: 20363, с.Рогова, вул. І.Франка, 89 (тел 9-27-31) виключно у письмовій формі про тягом одного місяця з дня його опублікування.

Повідомлення
про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення Рогівської сільської ради "Про місцеві податки і збори на 2018 рік"

25 травня 2017 року

         Відповідно до вимог статей 9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно – дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики на офіційному сайті Рогівської сільської ради оприлюднюється регуляторний акт – проект рішення Рогівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2018 рік» та аналіз його регуляторного впливу.

Метою даного проекту рішення є: урегулювання правових відносин між Рогівською сільською радою та суб’єктами господарювання щодо сплати місцевих податків та зборів.

         Головним розробником проекту регуляторного акта є  постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, культури, спорту та молодіжної політики.

     Проект рішення  Рогівської сільської  ради  «Про місцеві податки і збори  на 2018  рік»    розміщено в громадських  місцях  сільської ради та веб сайті (rogovasr@ukr.net). Зі змістом зазначених матеріалів також можна ознайомитись у  Рогівській сільській раді по  тел, 9-27-31.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту приймаються впродовж місяця в письмовому вигляді від юридичних і фізичних осіб, їх об`єднань протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою: 20363 вул.І.Франка,89 с.Рогова, Уманського району Черкаської області.

 

 РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

 вул..І.Франка, 89 с.Рогова Уманського району Черкаської області 20363

тел..(04744)927-31

                          E-mail: Rogovasr@ukr.net                                      Код ЄДРПОУ 26261293

 

 

                                               ПРОЕКТ   Р I Ш Е Н Н Я       

 

«Про місцеві податки i збори на 2018 рік»

 

           

       Відповідно до частини 1 статті 59 та  пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України , «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей  10,265,266,267,268,269, глави 1 розділу XIV  Податкового кодексу України в редакції Закону України  ,,Про внесення змін в Податковий кодекс України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014р. № 71-ІІІ та  пункту 4 розділу ІІ Прикінцевих положень  Закону України  ,,Про внесення змін в Податковий кодекс України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014р. № 71-VІІІ Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»  від 20.12.2016 р. №1791-VІІІ, сільська рада 

 

           В И Р І Ш И Л А :

 

     1. Запровадити з 01.01.2018 року такі місцеві податки:

1)податок на майно, який складається з:

1.1  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2  транспортного податку;

1.3  плати за землю;

   2)  єдиного податку;

   3) Місцеві збори:

3.1 збір за місця паркування транспортних засобів;

3.2 туристичний збір.

 

     2. Встановити з 01 січня 2018 року ставки місцевих податків і зборів:

 

1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості:  

квартири  загальною площею – більше 60 кв.м; 

житлового будинку загальною площею – більше 120 кв.м                    

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування; 

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

0,05 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового)  року, за 1 в.метр бази оподаткування;

 

2) транспортний податок :

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування

 

3) плата за землю:

податок на земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовувалися без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівничими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб

0,03 відсотки від їх нормативно грошової оцінки;

податок на земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями);

0,8 відсоток від їх нормативно грошової оцінки;

 • ставки податку за земельні ділянки сільсько-господарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які не є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями):

для ріллі, сіножатей та пасовищ

0,3 відсотки від їх

нормативно грошової оцінки;    

 для багаторічних насаджень

0,3 відсотки від їх нормативно грошової оцінки;

податок на інші земельні ділянки, нормативно  грошову оцінку яких проведено;

1 відсоток від їх нормативно грошової оцінки;

податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктами господарювання (крім державної та комунальної форм власності);

5 відсотків від їх нормативно грошової оцінки;

податок на земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, нормативно грошову оцінку яких не проведено.

3 відсотки від їх нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

      

 

 

 

4) єдиний податок для фізичних осіб-підприємців:

для першої групи платників єдиного податку;

Згідно з додатком 1

для другої групи платників єдиного податку;

згідно з додатком 2

для платників третьої, четвертої групи платників єдиного податку;

згідно з вимогами Податкового Кодексу України;

 

 

5) збір за місця для паркування транспортних засобів - 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати,  встановленої законом  на 01 січня податкового (звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування  транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

6) туристичний збір - 1 відсоток до вартості  усього періоду проживання (ночівлі).                            

 

        3.Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.

 

 1).Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

      База оподаткування

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 1.База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Пільги із сплати податку

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період.

 Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.

Податковий період

1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.Порядок обчислення суми податку

-  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту пільгів із сплати податку, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту пільгів із сплати податку та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту  пільгів із сплати податку та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

5.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Строки сплати податку

-  Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації";

 

2) Транспортний податок

Транспортний збір сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету:

   а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;  

   б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

 

  3) Плата за землю

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

   Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

  Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

 

  4) Єдиний податок для фізичних осіб-підприємців:

Платники єдиного податку першої і другої гру сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

 

  5) збір за місця паркування транспортних засобів:

 Сума збору за місця паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

   Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

  6) Туристичний збір

Туристичний збір сплачується до сільського бюджету. Сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

   Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

   

  4. Розрахунки сум місцевих податків і зборів подаються за спеціальними формами до державної податкової інспекції у строки, визначені Податковим кодексом України.

 

  5. Рішення довести до відома громадськості, розмістивши його на дошках оголошень в сільській раді, в установах села, на офіційному сайті сільської ради  та в друкованих засобах масової інформації.

 

  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, розвитку підприємництва ( голова комісії В.В.Клименко).

 

 

 

Сільський голова                                                                              Л.Д.Литвинюк

 

                                                                          

 РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

 вул..І.Франка, 89 с.Рогова Уманського району Черкаської області 20363

тел..(04744)927-31

                          E-mail: Rogovasr@ukr.net                                      Код ЄДРПОУ 26261293

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Рогівської  сільської ради

«Про місцеві податки і збори  на 2018 рік»

         Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради  «Про місцеві податки і збори на 2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати  

шляхом регулювання господарських відносин.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до  підпунктів 4 та  5 пункту 3 статті 12,   статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269,270-289 та глави 1 розділу XIV  Податкового кодексу України, Рогівська сільська  рада щорічно затверджує   рішення «Про місцеві податки і збори» та публікує  його  на сайті  сільської ради  та в газеті «Уманська зоря».   

Через значне податкове навантаження, що виникло внаслідок  збільшення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму громадян виникла проблема, яку не можливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, тому   сільська рада вирішує  її шляхом прийняття  рішення та  винесення на розгляд  територіальної громади ставки місцевих податків і зборів на 2018 рік. А також статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою надходжень до сільського бюджету.

У разі не встановлення місцевих податків і зборів вони  повинні  сплачуватися платниками у порядку, встановленому Податковим Кодексом  України за мінімальними ставками( підпункт 5 пункту 3 ст. 12 ПК України), що призведе до втрат надходжень до сільського бюджету.

Динаміка надходжень місцевих податків і зборів  становить:        (грн.)

Види надходжень

Фактичні надходження за 3 міс. 2016 р.

Фактичні надходження за 3 міс. 2017р.

Відхилення до відповідного періоду 2016 року

Темп росту до відповідного періоду 2016р.

Податок на майно:

75620

101380

+25760

134

Земельний податок з юридичних осіб

 

 

 

 

Орендна плата з юридичних осіб

48567

72645

+24078

149

Земельний податок з фізичних осіб

 

 

 

 

Орендна плата з фізичних осіб

27053

28735

+1682

106

Єдиний податок:

5638

18280

+12642

324

Єдиний податок з юридичних осіб

-

-

-

-

Єдиний податок з фізичних осіб

-

-

-

-

Єдиний податок з сільгосптоваровиробників

5638

18280

+12642

324

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Основні групи, на які проблема  справляє вплив:

         Регулювання впливає на інтереси кожного з трьох учасників регуляторного процесу: територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування:

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Територіальна громада села

Спрямування коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку села

Додаткових витрат немає.

Обов’язкові платежі податкового характеру

Суб’єкти господарювання

Забезпечить прозорий механізм справляння плати за землю для фізичних осіб

Обов’язкові платежі податкового характеру

Органи місцевого самоврядування

Отримання надходжень до місцевого бюджету

Витрати на підготовку та оприлюднення цього регуляторного акту

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання  регулювання

Основною ціллю регулювання  є:

          1.забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269 , глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України  шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території с. Рогова. Проектом рішення передбачається затвердити ставки місцевих податків зборів;

            2. вчасне наповнення доходної частини сільського бюджету, за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

            3. встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів місцевих податків і зборів, які не будуть ущемляти інтереси суб’єктів господарювання але і в свою чергу не призведуть до втрат надходжень до бюджету.

4. застосування доступних та прозорих механізмів для впорядкування сплати місцевих податків і зборів;

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не встановлювати рішенням сільської ради  ставки місцевих податків і зборів  на 2018 рік

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що відповідно до статті 12 Податкового кодексу України на території с. Рогова  застосовуватимуться мінімальні ставки місцевих податків і зборів, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді що не дасть можливості   наповненню сільського бюджету в повному обсязі. Це негативно вплине на життєдіяльність громади села, а саме: своєчасна виплата заробітної плати,  на розрахунки за енергоносії, соціально-економічний розвиток села, благоустрій і т.д.

Альтернатива 2 .

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори» на 2018 рік   в запропонованому  вигляді.

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території села та відповідне наповнення сільського бюджету.

Забезпечення фінансової основи самостійності органу місцевого самоврядування.

Альтернатива 3.

Прийняти рішення  сільської ради «Про місцеві податки і збори»  на 2018 рік  із ставками вищими за запропоновані  в проекті

Прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаженості  суб’єктів господарської діяльності, збільшить недоїмку із сплати податків і зборів, заборгованість по єдиному соціальному внеску та  кількість  фізичних осіб-підприємців, що припинять  свою діяльність.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України на території села Рогова застосовуватимуться мінімальні ставки місцевих податків і зборів, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді, що не дасть можливості   наповненню сільського бюджету в повному обсязі. Це негативно вплине на життєдіяльність громади села, а саме виплату заробітної плати, розрахунки за енергоносії, соціально-економічний розвиток села, благоустрій і т.д.

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення фінансових можливостей сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Альтернатива 3

1.Забезпечення додаткових надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення значних фінансових можливостей сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування. Підвищення соціальної напруги, що призведе до нерозуміння між сільською владою та фізичними особами-підприємцями,  негативний вплив на довіру до влади.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця міста

0

Альтернатива 3

Отримання можливості для зайнятості населення, додаткові робочі місця.

0

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

Затрачений час  на вивчення нормативно-правової бази з даного питання

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори.

Альтернатива 3

0

Забезпечить додаткове навантаження на малий та середній бізнес. Негативно вплине на сплату місцевих податків і зборів, призведе до їх заборгованості та заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску. Збільшить кількість  суб’єктів господарської діяльність, які вимушені будуть припинити свою діяльність.

 

Станом на 01.05.2017 року в с. Рогова  перебуває на обліку  суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

56(одноосібники)

 

 

 

58

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100

 

100

             Оцінка впливу на сферу інтересів великого та середнього бізнесу не проводилась, так як вони не підпадають під дію регуляторного акта.

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Встановлення ставок за мінімальним розміром

Альтернатива 2

4

Встановлення запропонованих ставок, але вони є не максимально можливі.

Альтернатива 3

2

Встановлення ставок за максимально можливими

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

0

0

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Прийняття рішення «Про місцеві податки і збори» у запропонованому на 2018 рік забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території села  і принесе загальну вигоду як для органу місцевого самоврядування так і для суб’єктів господарювання.

0

Проблема існувати не буде

Альтернатива 3

Прийняття рішення в такому вигляді призведе до значного збільшення навантаженості суб’єктів господарської діяльності - фізичних осіб, збільшить недоїмку із сплати ними податків, заборгованість по єдиному соціальному внеску та призведе до припинення діяльності.

0

Проблема існує: з однієї сторони максимально зможе наповнитись бюджет, з іншої  велике навантаження на фізичних осіб –підприємців

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

Нестабільна політична ситуація

Альтернатива 2

Часткове вирішення проблеми

Зміни в податковому законодавстві

Альтернатива 3

Альтернатива неприйнятна, в зв’язку з значним збільшенням податкового навантаження на суб’єкти господарювання

0

                                                                                                              

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми є

 1. Прийняття  рішення «Про місцеві податки і збори» на 2018 рік із  запропонованими розмірами ставок. 
 2. Оприлюднення   рішення у друкованому вигляді в газеті «Уманська зоря» в терміни встановлені законодавством , а також  на сайті сільської ради  для максимального інформування територіальної громади в т.ч. і  суб’єктів господарювання.
 3. Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.            

          VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

         Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіально громаду.

         Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади  або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні.

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01січня 2017 р. по  30  квітня 2017р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

28.01. 2017р.

 

 

 

 

Робочі зустрічі з одноосібниками з питання встановлення місцевих податків і зборів та ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

18

 

 

 

 

Внесення змін до рішення «Про місцеві податки і збори на 2017 рік»

відповідно до змін в Податковому кодексі від 20.12.2016р.

10.02.2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання постійних комісій з питань планування, бюджету і фінансів (Протокол №8 від 10.02.2017р.)

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2017 рік» від 05.07.2016р. №7-5/VII. Проводилось обговорення розмірів ставок місцевих податків і зборів та вносились зміни відповідно до змін в Податковому кодексі від 20.12.2016р.

25.04.2017р.

Робоча зустріч з одноосібниками

 

 

 

38

 

 

 

 

 

Обговорені розміри   ставок місцевих податків і зборів на 2018 рік. Прораховані витрати СГ у разі збільшення ставок податків.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів мікро-підприємництва (одноосібники):

суб'єкти  малого підприємництва в с.Рогова 2 особи, суб’єктами господарювання в с.Рогова є одноосібники, на яких поширюється регулювання: 56 осіб.

питома вага суб'єктів підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів мікро підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий

номер

Найменування оцінки

У перший рік

(стартовий рік

провадження

регулювання)

Періодичні

(за наступний

рік)

Витрати

за п’ять

років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів мікро підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити) 

0

0

0

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

Х

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

56

 

х

 

х

8

Сумарно, гривень

0

Х

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів мікро підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

17,49

17,49

87,45

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

17,49

17,49

87,45

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

34,98

34,98

174,9

15

Кількість суб'єктів мікро підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

56

 

76

 

76

16

Сумарно, гривень
 

1958,88

1958,88

9794,4

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів мікро підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання не несе витрат на адміністрування регулювання суб’єктів мікро підприємництва.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів мікро підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів мікро підприємництва на виконання регулювання

-----

-----

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів мікро підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1958,88

-----

3

Сумарні витрати мікро підприємництва на виконання запланованого регулювання

1958,88

-----

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів мікро підприємництва

0

----

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1958,88

-----

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для мікро підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних сільської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів мікро підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур  не потрібно.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта один рік, тобто він діє лише на 2018 рік.

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні. Також на протязі року можуть вноситися зміни в дане рішення.

 

      

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

             - Забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів, а саме :

(грн.)

Місцеві податки і збори

Очікувані фактичні надходження  за 2017 рік,грн..

Очікувані фактичні надходження

на 2018 рік,грн..

Приріст

( +,-)

Податок на майно відмінне від земельної ділянки

 

 

 

Плата за землю

491200

504800

+13600

Єдиний податок

26400

264000

0

 

 

 

 

 

 

 
 • Створення фінансових можливостей сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади, а саме: забезпечення першочергових соціальних видатків, зокрема  виплата заробітної плати та проведення розрахунків за енергоносії,  виконання програми соціально-економічного розвитку села, поточні ремонти доріг, благоустрій с.Рогова.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до сільського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись  за 3 місяці до дня закінчення визначеного строку дії рішення.

Відстеження результативності даного рішення покладається на головного бухгалтера Рогівської сільської ради із застосуванням виключно статистичних (дані ОДПІ) та соціологічних даних (у якості цільових груп  залучені суб'єкти господарювання які є членами комісії по встановленню місцевих податків і зборів).    

Впровадження регуляторного акта покладене на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії Клименко В.В.), які відповідно до своїх повноважень забезпечують виконання засад державної регуляторної політики при прийнятті рішень сільської ради та її виконавчого комітету.

            Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

 

Сільський голова                                                                                     Л.Д.Литвинюк

 

 

                                                                       

 РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ       

 вул..І.Франка, 89 с.Рогова Уманського району Черкаської області 20363

тел..(04744)927-31

                          E-mail: Rogovasr@ukr.net                                      Код ЄДРПОУ 26261293

Експертний висновок

постійної  комісії Рогівської  сільської  ради з питань  планування, бюджету і  фінансів, розвитку підприємнцитва

На виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постійна комісія сільської ради розглянула проект рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2018 рік» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне:

Розробником проекту регуляторного акта є розробник проекту рішення Рогівської  сільської ради Уманського району Черкаської області «Про місцеві податки і збори на 2018 рік» та аналізу його регуляторного впливу – Рогівська сільська  рада. Проект рішення підготовлений відповідно до норм Податкового кодексу України:

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановлених статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

При підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік (рішення сільської ради від 23.12.2016 №11-7/VІІ), проведені роботи з регуляторної процедури:

– розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та безпосередньо проект з аналізом його регуляторного впливу, про що проінформовано членів територіальної громади  26 травня 2017 року в адміністративному приміщенні сільської ради за  адресою с. Рогова, вул. І.Франка,89.

Таким чином, проект регуляторного акта – «Про місцеві податки і збори на 2018 рік» з аналізом його регуляторного впливу  відповідає усім принципам державної регуляторної політики, які встановлені статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

  2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

До вищевказаного проекту регуляторного акта, з метою одержання зауважень та пропозицій, було підготовлено аналіз регуляторного впливу.

Даним аналізом регуляторного впливу:

 • визначено та проаналізовано проблему, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, дано оцінку важливості цієї проблеми;
 • обґрунтовано неможливість розв’язання визначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів і необхідність державного регулювання;
 • обґрунтовано розв’язання визначеної проблеми за допомогою діючих регуляторних актів;
 • визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • визначено цілі державного регулювання та переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;
 • визначено та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, в т. ч. тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

описано механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

 • обґрунтовано можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтовано досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта;
 • оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;
 • оцінено ризики впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтовано запропонований строк чинності регуляторного акта та визначено показники результативності регуляторного акта;
 • визначено заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.
 • затвердження ставок податків передбачених проектом рішення  Рогівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2018 рік» дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку територіальної громади села Рогова.
 • назви додатків до проекту рішення приведені до вимог податкового кодексу України. Зазначені зміни не вплинули на розміри ставок місцевих податків та не потребують додаткового обговорення.
 • проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Узагальнений висновок:

Постійна комісія з питань  планування, фінансів і бюджету, розвитку підприємництва за підсумками розгляду вважає, що проект регуляторного акту – проект рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2018 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

  

 Голова постійної комісії                                                                                В.В.Клименко

 

Повідомлення
про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення

Рогівської сільської ради "Про місцеві податки і збори"

06 червня 2016р

 

         Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно – дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики Рогівська сільська рада повідомляє про наміри щодо оприлюднення проекту регуляторного акту "Про місцеві податки і збори на 2017 рік". Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акту - на дошці оголошень у приміщенні сільської ради та на офіційному сайті сільської ради. 

        Зауваження та пропозиції будуть прийматись у письмовій формі протягом місяця (крім святкових, вихідних днів) за адресою: 20330, Черкаська область, Уманський район, с. Рогова, вул. І. Франка, б/н, Рогівська сільська рада, тел.     9-27-31. 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Рогівської сільської ради

«Про місцеві податки на 2017 рік»

підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою КМУ № 308 від 11.03.2004року.

1.      Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом

державного регулювання.

У зв’язку з дією Податкового кодексу України (далі – Кодекс) сільською радою розроблено проект рішення «Про місцеві податки на 2017 рік». Згідно із ст. 10 та п. 12.3 ст. 12 Кодексу органи місцевого самоврядування встановлюють місцеві податки і збори в межах своїх повноважень.

2.      Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття проекту рішення «Про місцеві податки і збори на 2017 рік» є:

1.      Запровадження місцевих податків і зборів відповідно до Кодексу та затвердження Положення про них;

2.      Встановлення рівних умов розвитку підприємництва на території сільської ради на конкурентних засадах відповідно до діючого законодавства;

3.      Забезпечення прозорості та підтримки розвитку підприємництва місцевою владою;

4.      Збільшення надходжень по місцевих податках і зборах до сільського бюджету.

3.      Визначення та оцінка альтернативних способів досягення зазначених цілей.

За умови невстановлення місцевих податків та зборів рішення сільської ради, відповідно до пункту 10.3 ст. 10 Кодексу місцеві податки і збори на території сільської ради стягуватимуться з платників у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить пункту 5 розділу ХІХ Кодексу, регуляторним принципам, принципам конкуренції.

Обраний спосіб досягення встановлених цілей є раціональним оскільки:

-          Відповідає п. 10.3 ст. 10 Кодексу, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

-          Забезпечує досягення цілей державного регулювання;

-          Забезпечує реалізацію потребам у вирішенні проблем;

-          Встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок місцевих податків і зборів, що надходять до місцевого бюджету.

4.      Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Рогівської сільської ради.

Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території Рогівської сільської ради пропонується шляхом прийняття рішення Рогівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2015 рік».

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиний і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на необхідності виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Після прийняття зазначеного рішення акти законодавства Рогівської сільської ради з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

5.      Обгрунтування можливості досягення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків і зборів в Рогівській сільській раді та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах.

Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

6.      Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради «Про місцеві податки на 2017 рік» очікується наступний результат:

1.      Відповідність місцевих податків і зборів діючому законодавству, зокрема пункту  10.3 ст. 10 Кодексу та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.      Створення рівних умов для суб’єктів господарювання зі сплати місцевих податків;

3.      Надходження до сільського бюджету місцевих податків з метою їх подальшого спрямування на соціально – економічний розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери.

7.      Строк дії.

Строк дії рішення обмежений та встановлюється на 2017 рік.

8.      Показники ефективності регуляторного акта.

1.      Надходження до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради.

2.      Кількість платників місцевих податків, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту.

3.      Рівень інформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акту.

9.      Відстеження результативності регуляторного акта.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для відстеження буде застосовано аналіз даних бюджетої звітності.

Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені:

базове – до дня набрання чинності регуляторного акту;

повторно – через  рік після набрання    чинності регуляторного акту;

періодично – кожні три роки з моменту закінчення заходів  з повторного  відстеження результативності цього акту.

Сільський голова                                                       Л.Д.Литвинюк